ชาจัดเป็นเครื่องดื่มที่ต้องมีวิธีการชงชาในแบบต้นตำรับอย่างที่สืบทอดกันมา เพราะว่