ชาไทย ที่รสชาติ มีเอกลักษณ์แบบไทย ๆ ที่คนไทยชื่นชอบมากนั้น สามารถนำไปเป็นเมนูที่