ชาจีน หลายชนิดที่ได้รับความนิยมจากผู้คนไปทั่วโลก ด้วยวัฒนธรรมการดื่มชาที่เป็นเอก